Skip to content

Besturen met Impact

In navolging van Michelle (penningmeester vereniging en Synchroonzwemmen), Tom (voorzitter Wedstrijdzwemmen), Sandra van O (commissielid Wedstrijdzwemmen) en Gabrielle (verenigingsmanager) vorig jaar hebben sinds eind oktober weer twee nieuwe bestuursleden de cursus Besturen met Impact afgerond. Jacqueline en Marleen over de vier avonden die ze hieraan hebben besteed:

Marleen

Waar ik mijn actieplan begon met “Uniformiteit waar nodig, authenticiteit waar mogelijk”, stuurde ik dat in de loop van de avonden bij naar “Uniformiteit waar het vanuit de authenticiteit gewaardeerd of zelfs opgepakt wordt!”.

Ik zie bevestiging dat we op de goede weg zijn!

Marleen Molenaar, bestuurslid Synchroonzwemmen

We kunnen niet in een stappenplan gieten hoe we uniformiteit kunnen creëren en intussen authenticiteit behouden. Hier zijn geen duidelijk omlijnde taken, tijdlijnen en doelen aan te hangen, dit kost zoals bij elke cultuurverandering tijd, energie en geduld. Er gaat al zó veel goed, vanaf daar kunnen we verder bouwen. Inzetten vanuit de kracht! De structuur die we hiervoor steeds verder uitrollen geeft daarin houvast en ik zie ruimte voor vernieuwing, met mensen die daaraan willen bouwen. Deze training heeft mij geleerd om dit in perspectief te zetten en geeft me de energie om te proberen een nóg betere bestuurder van de vereniging te worden.

Jacqueline

Een vereniging besturen heeft met zoveel factoren te maken en helemaal een vereniging zoals de onze. We hebben zes 6 autonome afdelingen, van topsport tot leszwemmen, divers van cultuur, met veel vrijwilligers en ook betaalde krachten. Hoe besturen we dit? Het bestuur moet kijken waar wij staan en hoe we kunnen meebewegen in deze tijd met deze mooie bijzondere vereniging.

Ik ben trots op alle leden en vrijwilligers en denk dat we op de goede weg zijn, maar dat we nog transparanter moeten zijn voor alle zwemmers, ouders en trainers. Ik ga proberen nog meer de verbinding op te zoeken tussen de afdelingen, maar de afdelingen ook autonoom laten zijn.

Jacqueline Goossens, voorzitter

Verbinden tussen de afdelingen is een must om een vereniging als De Dolfijn groot te houden, maar ook om meer kracht en expertise op een eenvoudige manier uit de vereniging te halen. We hebben de leden en de trainers en de ouders nodig om dit te realiseren en enthousiast te worden.

Ik zelf sta dankzij de cursus Besturen met Impact met meer handvatten aan het hoofd van het bestuur en ben me bewust van alle factoren die meespelen. De buurt, de gemeente, het zwembad, het badwater, trainers, vrijwilligers, leden, ouders.

Met de bestuurscoaching die we de komende tijd nog krijgen komt er nog meer inzicht en met een meebewegend bestuur staan we aan de rand van een bijzondere ontwikkeling. Besturen blijft verrassend en we moeten zuinig zijn op al onze vrijwilligers en zwemmers.

Leden, zwemmers, ouders, vrijwilligers of trainers, jullie mogen me altijd mailen op jacqueline@dedolfijn.com.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top