Skip to content

Gedragsregels

Binnen De Dolfijn houden we ons aan onderstaande gedragsregels. Deze gelden voor iedereen: sporters, trainers, instructeurs, medewerkers, ouders en kinderen.

 • Zowel kinderen als volwassenen praten op gewone toon met elkaar.
 • Alle vormen van fysiek geweld, agressie of andere omgangsvormen, door wie dan ook en om welke reden dan ook, worden niet geaccepteerd.
 • Sporters, trainers, instructeurs, scheidsrechters, medewerkers, ouders en kinderen behandelen elkaar met respect.
 • We helpen elkaar indien nodig.
 • Ruzies worden opgelost door met elkaar te praten.
 • We zijn zuinig op zowel eigen als andermans spullen.
 • We hebben respect voor onze omgeving (zwembad, kleedkamers, gangen, clubhuis, buitenterrein enz.).
 • Iedereen is gelijk, ongeacht afkomst, levensovertuiging, sekse, seksuele geaardheid, of manier van kleden.
 • Racisme en discriminatie, in welke vorm en op welke manier dan ook, worden niet getolereerd. Hierbij wordt onder racisme verstaan het uit een gevoel van misplaatste meerwaarde uiten van minachting, vijandigheid of haat naar een ander op basis van diens etnisch/culturele afkomst/achtergrond en onder discriminatie het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van een ander op basis van diens al dan niet persoonlijke kenmerken zoals afkomst, sekse, huidskleur, gehandicapt zijn, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, lijden aan een chronische ziekte, etc.
 • Pesten wordt niet geaccepteerd. Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kunnen bijvoorbeeld kleinerende en vernederende opmerkingen zijn, voortdurend kritiek geven, fysiek aanvallen of bedreigen met geweld. Ook iemand isoleren, buitensluiten en negeren of roddelen, het verspreiden van kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen valt onder pesten. 
 • Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren.
 • Plezier staat voorop bij de beoefening van je zwemsport.
 • Binnen het team en met ouders worden afspraken gemaakt over sportiviteit en respect, ook naar tegenstanders.
 • Wedstrijdleiders, scheidsrechters en juryleden worden altijd correct behandeld. Zonder hen geen wedstrijden.

Indien geen rekening wordt gehouden met bovenstaande gedragsregels, wordt direct een gesprek aangevraagd met de desbetreffende personen, commissielid en/of bestuurslid van de betrokken afdeling. Eventuele schorsing kan het gevolg zijn van de afspraken die dan gemaakt worden.

Huisregels Optisport Sloterparkbad

Gewenst gedrag

Onze leden beschouwen ZV De Dolfijn als een veilige & prettige vereniging in de breedste zin van het woord. Dit komt niet vanzelf, hier stoppen we samen met onze leden, het bestuur, de commissies en de trainers, energie in.

Het creëren en behouden van een veilige, transparante sportomgeving om zo een perfect sportklimaat aan te bieden voor een ieder, dat is waar we voor staan en op sturen.

ZV De Dolfijn ondersteunt Code Blauw van de KNZB. Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!  ZV De Dolfijn werkt nauw samen met de zwembond de KNZB.

Onze trainers zijn in het bezit van een VOG, de benodigde trainers diploma’s en samen met Optisport, de exploitant van het Sloterparkbad, zorgen we voor een veilige omgeving.

Naast Code Blauw van de KNZB hanteren we de eisen van de gemeente Amsterdam voor veilig sporten. Trainers en begeleiders die omgaan met kinderen onder de 18 jaar houden zich aan de hierbij behorende gedragscode.

Daarnaast hebben we zowel interne als externe professionele vertrouwenscontactpersonen.

Intern Extern

els@vcp.dedolfijn.com

margriet@vcp.dedolfijn.com

ralph@vcp.dedolfijn.com

vcp@knzb.nl

Voor het anoniem melden van ongewenst gedrag kunt u terecht bij het Centrum Veilige Sport.

Vertrouwenscontactpersonen

Sporten is leuk en gezond.

Bij een sportvereniging leer je anderen kennen en voel je je thuis. Wij vinden het belangrijk dat je je binnen onze vereniging ook veilig voelt. Een gevoel van onveiligheid kan bijvoorbeeld ontstaan doordat je gepest, (seksueel) geïntimideerd of gediscrimineerd wordt door medesporters, trainers of anderen die bij je sport betrokken zijn.

Overkomt jou dit, blijf daar dan niet mee lopen en ga een gesprek aan met één van de vertrouwenscontactpersonen binnen je vereniging. Zij zijn speciaal opgeleid om je problemen met je te bespreken, naar een oplossing te zoeken en je eventueel door te verwijzen naar een hulpverlener.

De vertrouwenscontactpersonen van De Dolfijn zijn:
Els Eijkelboom (actief lid van de triatlon afdeling) els@vcp.dedolfijn.com, +31 6 2224 6570,
Margriet Tuijnman (moeder van een waterpolospeler) margriet@vcp.dedolfijn.com, +31 6 2399 1115
en
Ralph Dullens (actief lid van de triathlon afdeling) ralph@vcp.dedolfijn.com, +31 6 1092 6468.

Wil je eerst iets lezen over wat de vertrouwenscontactpersoon voor je doet, kijk dan op de site van Centrum Veilige Sport Nederland. Heb je vragen over ons werk en wat wij voor de vereniging doen? Neem dan zeker even contact met één van ons op.

Back To Top