Skip to content

Onze leden zijn de vereniging

De Dolfijn is een Amsterdamse zwemvereniging met verschillende disciplines: Leszwemmen, Wedstrijdzwemmen, Waterpolo, Synchroonzwemmen, Schoonspringen en Triathlon. Gezamenlijk zorgen we voor een sport veilige en gezellige omgeving met goede voorzieningen en professionele trainingen, waarin al onze leden met plezier het beste uit zichzelf kunnen halen zowel in de top- als de breedtesport. Als lid van De Dolfijn dragen we allemaal een steentje bij; de vereniging dat zijn wij!
We zijn trots op onze historie, ambitie, prestaties en vrijwilligers organisatie. Ons clubhuis is het middelpunt vanwaaruit alles vertrekt.

Organisatie

Sinds 2022 heeft Zwemvereniging De Dolfijn zich georganiseerd in een matrixstructuur. Deze organisatie is bedoeld om de leden en vrijwilligers van De Dolfijn optimaal te ondersteunen. Daarbij is gekozen voor een indeling in afdelingen (de verticale lijnen, met bovenin de bijbehorende plaatjes en onderin de benamingen) en dwarsverbanden: taken die door alle afdelingen heen gaan. Door de krachten te bundelen op deze dwarsverbanden (met links hun eigen plaatjes en rechts de naam van het dwarsverband) kan iedereen efficiënt werken en worden (bijna) geen dingen dubbel gedaan.

Het bestuur ondersteunt deze hele opzet en zorgt dat de vereniging geleid wordt. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van alle afdelingen én het Dagelijks Bestuur: de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De leden van het bestuur, de afdelingscommissies en de dwarsverbanden zijn ook allemaal vrijwilligers. Het bestuur vergadert één keer per vier weken. De verenigingsmanager ondersteunt het bestuur en draagt zorg voor de verbinding tussen alle onderdelen van de organisatie, zowel intern in de dwarsverbanden én afdelingen als extern, naar bijvoorbeeld de KNZB (zwembond), gemeente Amsterdam en Optisport Sloterparkbad.

De vereniging heeft ongeveer 1000 leden. Het Clubhuis in het Sloterparkbad is het middelpunt van waaruit alles vertrekt. We zijn trots op onze historie, ambitie, prestaties, leden en vrijwilligers.

Bestuur

Back To Top