Skip to content
Michelle website final

Michelle Kavadjaja

Financiën en Ledenadministratie

Michelle is onze rots in de branding als het om de financiën en ledenadministratie gaat. Zij houdt de boekhouding bij, verzorgt de facturen en regelt de contributie bij wedstrijden en diplomazwemmen. Daarnaast is zij ook trainer bij de aanloop en regioploeg.

Back To Top