Skip to content

ALV 2022

Op donderdagavond 24 november vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in het Clubhuis van De Dolfijn. Met een mooie opkomst en een fijne sfeer kijkt het bestuur terug op een geslaagde bijeenkomst.

Formaliteiten

Op een Algemene Ledenvergadering wordt het verslag van de vorige vergadering, de begroting en de samenstelling van commissies en bestuur vastgesteld. Ook wordt décharge verleend aan de penningmeester en het bestuur over het vorige boekjaar. Alle formaliteiten zijn doorlopen en akkoord bevonden.

Vrijwilligerswaardering

De Algemene Ledenvergadering is ook het moment om vanuit de gehele vereniging de vrijwilligers te waarderen. Hier zijn diverse prijzen voor beschikbaar.

Geijssen trofee

Nieuw dit jaar is de Geijssen wisseltrofee: een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een groep mensen binnen de vereniging die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet. De prijs is vernoemd naar de familie Geijssen, die met tomeloze inzet zeer veel voor De Dolfijn heeft betekend: vader als voorzitter, moeder als penningmeester en de kinderen in diverse vrijwilligersfuncties. De prijs werd uitgereikt door Caroline Geijssen aan de Clubhuiscommissie. Caroline merkte na afloop van de vergadering op:

[Ik] Heb ook ervaren hoeveel “moderner” de sfeer bij De Dolfijn is geworden dan in mijn jonge jaren. Ik had het gevoel dat de Dolfijn een bruisende vereniging is ook al komen op zo’n ledenvergadering maar een handjevol leden en zou je er zo graag veel meer willen zien. Dat is het euvel voor alle ledenvergaderingen ben ik bang. Ik wens je [Jacqueline] van harte toe dat je in jouw voorzittersperiode nog meer participatie van de leden voor elkaar weet te krijgen. Je energie en enthousiasme zijn uitstekend en zullen ongetwijfeld ook aanstekelijk werken. En naast jou waren er ook nog een aantal geïnspireerde hoofden van de subafdelingen zoals bv voor het synchroon zwemmen en het wedstrijd zwemmen, maar ook Triathlon en leszwemmen straalden energie uit.

Caroline Geijssen

Voor Luc, Liyan, Els, Aatje, Wendy, Sandra en Heidi was er als commissie de wisseltrofee en ze kregen allemaal een kleine versie van deze gouden duim mee naar huis.

Frans Kuiper beker

De Frans Kuiper beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrijwilliger die zich in het afgelopen seizoen zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Deze is vorig jaar uitgereikt aan een tweetal leden van de toenmalige commissie Wedstrijdzwemmen. Het bestuur heeft besloten deze beker dit jaar niet uit te reiken.

Lid van Verdienste

Er zijn drie nieuwe Leden van Verdienste benoemd. Zij ontvingen allemaal een zilveren Dolfijn met een inscriptie.

Aatje Spierenburg

Aatje, Dank voor je fantastische inzet en betrokkenheid bij de afdeling en de club! Niets was je te veel, we missen je!

Michael Zandbergen

Michael, Van werknemer tot vrijwilliger, al vele jaren de financiële rots in de branding voor de Vereniging en voor Leszwemmen de persoon die heeft ontzorgd in het leszwemmen en het groot heeft weten te houden, dank voor alles!

Iris Pardieck

Iris, Vol overgave en met liefde voor het synchroonzwemmen maak jij De Dolfijn groot en maak je van je passie je werk!

Erelid

Op een later tijdstip zal nog een erelidmaatschap worden uitgereikt.

Meedenken

Onder leiding van Erik Ruts uit het Back2Basics en Rabo Clubsupport netwerk is meegedacht over veel verschillende aspecten. Aan de hand van posters hebben alle leden de mogelijkheid gehad om hun ideeën en kritieken op de afdelingen, de financiën en het bestuur te uiten.

Benoeming en afsluiting

De benoemingen van commissies en bestuur liep conform alle voorstellen. Dat betekent dat Jacqueline Goossens officieel de functie van voorzitter van De Dolfijn heeft. Zij stelt zich de volgende doelen voor haar bestuursperiode:

Beste aanwezigen,

Hier ben ik dan, mij bewust van de verantwoordelijkheid die ik op mijn schouders neem. Als eerste vrouwelijke voorzitter na 116 jaar De Dolfijn bestaansrecht.

Ik denk bijna als geen ander lid de zwemvereniging De Dolfijn te kennen, met alle afdelingen onderverdeeld in de grootste zin van het woord, van Leszwemmen, tot de breedte sport en topsport onder ons! Van vrijwilliger, trainer, commissielid tot bestuurslid.

Van gezellig een biertje drinken in het clubhuis tot verantwoorde voeding bij de verschillende afdelingen.

Verbinden en toch autonoom blijven.

Van VOG, veilig en goed sport bestuur, veiligheid en vrijwilligers beleid.

Ik weet nog niet alles en leer graag bij, samen met het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Ik ben ook blij met de coach die we hebben ingezet om mij als bestuurder en ons als bestuur verder te professionaliseren.

Ik zal er zijn voor alle sporters, trainers en vrijwilligers, naast mijn eigen werk en sociaal leven.

Ik ga er vanuit dat ik met het huidige bestuur het stokje over 3 jaar kan doorgeven aan een jonge gedreven bestuurder die er klaar voor is om De Zwemvereniging Dolfijn tot een nog grootser succes te maken dan dat we nu al zijn.

Ik heb er zin in! Wees welkom met al je ideeën, opmerkingen en verbeterpunten, we horen ze graag.

Jacqueline Goossens, voorzitter De Dolfijn

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top