Submit to FacebookSubmit to Twitter

Superspetters diploma-eisen

 Met kleding (T-shirt lange mouw, lange broek & (water)schoenen) en zonder zwembril

- Voetsprong te water

- Zwemmen met slag naar keuze, 50 meter

- Onder mat door zwemmen over mat heen klimmen

- Hoekduik gevolgd door voorwerp aantikken op 1,5 meter onder het wateroppervlakte

- Helphouding, 30 seconden

- Watertrappen,30 seconden

- Zelfstandig op de kant klimmen

In badkleding (zowel met als zonder zwembril)

 - 150 meter zwemmen slag naar keuze

- Borstcrawl, 25 meter

- Rugcrawl, 25 meter

- Enkelvoudige rugslag, 50 meter

- Schoolslag, 50 meter

- Uitdrijven op de rug, 10 seconden

- Uitdrijven op de buik, 10 seconden

- Kopsprong gevolgd door zwemmen door het gat op 6 meter

- Draai om lengte-as (krokodillendraai)

- Draai om breedte-as (koprol voorover)

- 3 meter voorwaarts wrikken, halve draai, 3 meter achterwaarts wrikken

- Met een hurksprong te water

- Met een koprol te water

 
 Eisen per badje:

Badje 1  

Badje 2

  • Zelfstandig in ondiep water springen en op de rand klimmen
  • Op een mat klimmen en van de mat springen
  • door borstdiep water spelenderwijs verplaatsen
  • Voortbewegen en bellen blazen in het water (uitademen)
  • Voorbereiding kopsprong, d.m.v. dolfijnbeweging
  • Zelfstandig uitdrijven op de buik na afzet van de kant (3-5 seconden)
  • Zelfstandig uitdrijven op de rug na afzet van de kant (3-5 seconden)
  • Zelfstandig drijven op de rug/buik zonder afzet         (3-5 seconden)
  • Ervaring opgedaan met badmuts en zwembril

Zonder zwembril

  • Voorwerpen van de bodem oppakken (ogen open)
  • Door een zinkhoepel gaan (helemaal onder water)

  • VOLLEDIG WATERVRIJ

  • Op een mat klimmen en van een mat afspringen
  • Met een dolfijnbeweging door het water verplaatsen
  • Zelfstandig uitdrijven en stroomlijnen op buik en rug na afzet van de kant, 7-10 seconden
  • Zelfstandig drijven op de buik en rug, 7- 10 seconden
  • Uitdrijven gevolgd door draai om lengte-as
  • Aanleren zijwaartse ademhaling
  • Crawlbenen rug en buik met zoomers, ca. 10 meter
  • Crawlbenen buik accent op het vaak zijwaarts ademhalen
  • Aanleren en oefenen borstcrawl en rugcrawl totaalbeweging

Zonder zwembril

  • Door een hoepel zwemmen en een voorwerp van de bodem pakken

In diep water:

  • In diep water springen, kantelen naar rug en terug naar de kant met crawlbenen
  • Kopsprong (zelfstandig)
  • Kopsprong staand gevolgd door stroomlijnen (uitdrijven)
  • Helphouding, 10 sec.

Badje 3

Badje 4:    

 • Zelfstandig drijven op de buik en rug, 10 seconden
 • Draaien van buik naar rug en van rug naar buik

 • Borstcrawl en rugcrawl totaalbeweging met zoomers, 10 meter
 • Borstcrawl en rugcrawl totaalbeweging zonder zoomers, 5 meter

 • Aanleren enkelvoudige rugslag
 • Enkelvoudige rugslag (evt. met hulpmiddel), 10 meter

Diep water

 • Kopsprong in diep water gevolgd door 2 meter onder water zwemmen
 • In (on)diep water door een gat zwemmen
 • Onder en over een drijvende mat gaan (dwarsligging)

Survival (zonder zwembril)

 • Ervaring opgedaan met het zwemmen in T-shirt
 • Helphouding
 • Opduiken voorwerpen in diep en ondiep water

Ondiepe bad

 • Aanleren schoolslag als enkelvoudige rugslag goed gaat

Diep water

 • Borstcrawl, ademhaling zijwaarts met zoomers 15 meter
 • Rugcrawl met zoomers 15 meter
 • Enkelvoudige rugslag zonder hulpmiddelen 15 meter
 • Kopsprong gevolgd door zwemmen door een gat op minimaal 2 meter
 • Watertrappen met behulp van armen en benen, 30 seconden
 • Met een hurksprong te water
 • Uitdrijven buik en rug

Survival

 • Oefenen zwemmen met T-shirt
 • Helphouding, 30 seconden
 • Opduiken en/of aantikken van voorwerpen op de bodem

 

Badje 5

Badje 6

Ondiepe bad

 • Aanleren/verbeteren schoolslag als enkelvoudige rugslag goed gaat (geautomatiseerd is).

Diep water

 • Borstcrawl met ademhaling zijwaarts met zoomers 20 meter
 • Rugcrawl met zoomers in diep water, 20 meter
 • Borstcrawl en rugcrawl zonder zoomers, 10 meter
 • Uitdrijven op buik en rug
 • Enkelvoudige rugslag zonder hulpmiddelen, 20 m.
 • Schoolslag 5 meter
 • Hurksprong
 • Kopsprong gevolgd door zwemmen door het gat op minimaal 3 meter

Survival

 • Oefenen met gekleed zwemmen: korte broek, T-shirt (korte mouw) ,waterschoenen
 • Voetsprong te water (hoofd geheel onder)
 • Helphouding 15 seconden,
 • Over en onder de mat
 • Door een hoepel zwemmen
 • 25 meter gekleed zwemmen (slag naar keuze)
 • 10 sec watertrappen

 • Borstcrawl met zijwaartse ademhaling met zoomers, 25 meter
 • Rugcrawl met zoomers, 25 meter
 • Borstcrawl met zijwaartse ademhaling zonder zoomers, 15 meter
 • Rugcrawl zonder zoomers, 15 meter
 • Enkelvoudige rugslag, 25 meter
 • Aanleren schoolslag vervolg, uitbouw naar 10 meter
 • Drijven en uitdrijven op buik en rug

Truukjes

 • Kopsprong en onder water zwemmen, door gat in zeil op 5 meter van de kant
 • Koprol in het water (draai om de breedte-as)
 • Krokodillendraai (draai om de lengte-as)
 • Start aanleren hoekduik

Survival

 • Kleding: T-shirt lange mouwen, lange broek, waterschoenen
 • 25 meter gekleed zwemmen (slag naar keuze),
 • Hurksprong,
 • 30 sec. watertrappen
 • Met koprol te water
 • Helphouding 20 sec
 • Op en onder de mat doorzwemmen (mat dwars op zwemrichting)

Badje 7

Badje 8

 • Schoolslag, zonder hulpmiddelen, 25 meter
 • Borstcrawl met zijwaartse ademhaling met zoomers, 25 meter
 • Borstcrawl met zijwaartse ademhaling zonder zoomers, 20 meter
 • Rugcrawl met en zonder zoomers, 25 meter
 • Enkelvoudige rugslag, 50 meter
 • Startduik gevolgd door 15 meter borstcrawl
 • Drijven en uitdrijven op buik en rug
 • Krokodillendraai
 • Koprol in het water (draai om breedte as)
 • Wrikken, voorwaarts en achterwaarts
 • Kopsprong gevolgd door zwemmen door het gat op minimaal 6 meter

Survival (gekleed zonder zwembril)

 • Met koprol te water
 • Hoekduik met en zonder kleding, voorwerp aantikken op de bodem
 • Hurksprong
 • Onder en over de mat (mat in de lengte)
 • Gekleed zwemmen 50 meter, slag naar keuze
 • Watertrappen 30 sec
 • Helphouding 25 sec

 • Schoolslag, 50 meter
 • Rugcrawl zonder zoomers, 25 meter
 • Borstcrawl zonder zoomers, 25 meter
 • Enkelvoudige rugslag, 50 meter
 • 150 meter achter elkaar (slag naar keuze)
 • Wrikken, 3 m voorwaarts en 3 m achterwaarts
 • Kopsprong onder water zwemmen door gat in zeil op 6 meter
 • Krokodillendraai (draai om lengte-as)
 • Koprol (draai om breedte-as)
 • Te water gaan met:
 • hurksprong,
 • koprol
 • voetsprong
 • startduik (kopsprong)

 

Survival

 • Voetsprong (potlood, hoofd geheel onder water)
 • 50 meter gekleed zwemmen
 • Hoekduik en voorwerp aantikken op 1,5 meter diep
 • Helphouding,   30 seconden
 • Watertrappen,   30 seconden
 
Zwem-ABC (volwassenen)

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: A, B en C.  De zwemdiploma's A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water. Wat zijn de eisen voor het Zwem-ABC?

Zwemslagen en nog meer vaardigheden
Bij het Zwem-ABC leert men vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.

 

Zwemveiligheid
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

 

Eisen voor het Zwem-ABC
Wie alle drie diploma's (A, B en C) bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

 

Eisen Zwemdiploma A

A1 proef Survival (gekleed: T-shirt lange mouw, lange broek en schoenen)

Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, na het bovenkomen aansluitend

15 seconden watertrappen, gevolgd door

12,5 meter zwemmen, proef afronden met

zelfstandig uit het water op de kant klimmen

A2 proef Onder water oriëntatie (badkleding)

Van de kant te water gaan met een sprong (duiken heeft de voorkeur), gevolgd door (zonder boven te komen)

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt

A3 proef Conditiezwemmen

25 meter schoolslag, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door

25 meter schoolslag onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag

A4 proef Borst- en rugcrawl

5 meter borstcrawl

5 meter rugcrawl

A5 proef Je vertrouwd voelen in het water

Enkele slagen zwemmen op de buik, aansluitend

5 seconden drijven op de buik, aansluitend enkele slagen zwemmen, gevolgd door

halve draai naar rugligging, gevolgd door

10 seconden drijven op de rug

A6 proef Boven water oriënteren en verplaatsen

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door

60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al watertrappend, een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt


Eisen Zwemdiploma B

B1 proef Survival (gekleed)

Achterwaarts te water gaan, aansluitend

15 seconden watertrappen, gevolgd door

50 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp door zwemmen, proef afronden met

zelfstandig uit het water op de kant klimmen

B2 proef Onder water oriëntatie (badkleding)

Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen)

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt

B3 proef Conditiezwemmen

25 meter schoolslag, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door

25 meter schoolslag, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door

25 meter schoolslag, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag, onderbroken door 2 keer een halve draai om de lengte-as (van rug naar buik en van buik naar rug)

B4 proef Borst- en rugcrawl

10 meter borstcrawl

10 meter rugcrawl

B5 proef Je vertrouwd voelen in het water

In het water springen met een sprong naar keuze, aansluitend

15 seconden drijven op de rug, gevolgd door

5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de richting van een drijvend voorwerp, gevolgd door

20 seconden met gebruik van een drijvend voorwerp blijven drijven

B6 proef Boven water oriënteren en verplaatsen

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend

60 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, proef afronden met

1 keer voetwaarts richting de bodem zakken


Eisen Zwemdiploma C

C1 proef Survival (gekleed)

Te water gaan met een rol voorover, aansluitend

15 seconden watertrappen, gevolgd door

30 seconden verticaal blijven drijven met gebruik van een drijvend voorwerp, gevolgd door

5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen

Te water gaan met een sprong waarbij het hoofd boven water blijft, aansluitend

100 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp door zwemmen en 1 keer over een drijvend voorwerp heen klimmen, proef afronden met

zelfstandig uit het water op de kant klimmen

Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, aansluitend

1 meter voor een verticaal in het water hangend zeil onder water gaan en onder water zwemmen door het gat in het zeil

C2 proef Onder water oriëntatie (badkleding)

Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen)

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt, proef afronden met

naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en bovenkomen in een soort wak

C3 proef Conditiezwemmen

75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer hoofdwaarts richting bodem gaan, gevolgd door

75 meter enkelvoudige rugslag

C4 proef Borst- en rugcrawl

15 meter borstcrawl

15 meter rugcrawl

C5 proef Boven water oriënteren en verplaatsen

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend

30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen met verplaatsen in meerdere richtingen, gevolgd door

15 seconden drijven op de rug, proef afronden met

30 seconden watertrappen met de benen


Kleding-eisen diplomazwemmen zwemdiploma A en B
Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma A en B dient de kleding te bestaan uit:

 • Badkleding

  T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen

  Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)

 • Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

 Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.

 

Kleding-eisen diplomazwemmen zwemdiploma C
Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma C dient de kleding te bestaan uit:

 • Badkleding
 • T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
 • Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
 • Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon)
 • Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

 Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.

Zwemvaardigheid

 Wie het Zwem-ABC heeft behaald, heeft het predikaat Zwemveilig. Maar na het Zwem-ABC kan je je zwemvaardigheid nog verder vergroten met de Zwemvaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3. Zeker voor jonge kinderen die het Zwem-ABC hebben voltooid, is het raadzaam regelmatig te blijven zwemmen om hun geoefendheid op peil te houden. Met de zwemvaardigheidsdiploma's is dit heel goed mogelijk.Wat zijn de nieuwe eisen voor de zwemvaardigheidsdiploma's?

 

 

Eisen zwemvaardigheidsdiploma 1

Gekleed zwemmen:

 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met sprong naar keuze (helemaal onder water gaan); na het boven water komen aansluitend
 • al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een drijfmiddel maken en hiermee 30 seconden blijven drijven; aansluitend
 • proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven water te komen)
 • onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant bevindt; vervolgens schoolslag tot 25 meter, daarna
 • 50 meter enkelvoudige rugslag, 2 keer onderbroken door een koprol achterover,
 • 50 meter schoolslag, 2 keer onderbroken door: onder een vlot in de lengte (minimaal 1,5 meter) door zwemmen, vervolgens erop klimmen en aan de tegenoverliggende kant eraf gaan, wederom onder het vlot door zwemmen
 • proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
 • Tweetallen. Een deelnemer die in het water ligt met behulp van een flexibeam of lesplankje naar de kant trekken.


N.B. Het kledingpakket is: badkleding T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan).In badkleding:

 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar keuze, onmiddellijk gevolgd door 150 meter schoolslag, waarbij minimaal 2 keer een correct keerpunt wordt gemaakt.
 • Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd door 25 meter samengestelde rugslag.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, gevolgd door 25 meter borstcrawl.
 • Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) met wedstrijdstart, gevolgd door 25 meter rugcrawl.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, gevolgd door 8 meter (beginners)vlinderslag.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar keuze; een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd door het maken van een hoekduik en daarna het aantikken van drie pilonnen, die op een onderlinge afstand van 2 meter minimaal 2 meter onder het wateroppervlak zijn opgesteld.
 • In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) in de richting van het hoofd, proef afronden met een gehurkte draai (360°).
 • In het water, tweetallen, 4 x de bal werpen.
 • Starten in het water, 10 meter polocrawl zwemmen.
 • 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen.


Eisen zwemvaardigheidsdiploma 2

Gekleed zwemmen:

 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong voorwaarts (helemaal onder water gaan); na het boven water komen aansluitend
 • al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een drijfmiddel maken en hiermee 1 minuut blijven drijven; aansluitend
 • proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven water te komen)
 • onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant bevindt, waarna (zonder boven water te komen) een pilon op 12 meter (van de startkant) wordt aangetikt; vervolgens schoolslag tot 25 meter; daarna
 • 50 meter enkelvoudige rugslag, 1 keer onderbroken door een koprol voorover en een koprol achterover, daarna
 • 50 meter schoolslag, waarbij 1 keer het volgende onderdeel wordt uitgevoerd met tweetallen:
  deelnemer A en B zwemmen naar elkaar toe, deelnemer A legt de handen op de schouders van deelnemer B en duwt deze even onder water terwijl hij/zij er overheen zwemt. Deelnemer B zwemt onder deelnemer A door;
 • proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
 • Tweetallen. Vanaf de kant met een hurksprong te water gaan met een flexibeam of lesplankje in de hand, vervolgens de kant vastpakken, flexibeam of lesplankje laten vastpakken door de deelnemer die in het water ligt en deze naar de kant trekken.


NB. Het kledingpakket is: badkleding T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan).In badkleding:

 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar keuze, onmiddellijk gevolgd door 175 meter schoolslag, waarbij minimaal 2 keer een correct keerpunt wordt gemaakt.
 • Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd door 50 meter samengestelde rugslag.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, gevolgd door 50 meter borstcrawl.
 • Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) met wedstrijdstart, gevolgd door 50 meter rugcrawl.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, gevolgd door 10 meter vlinderslag.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd door het maken van een hoekduik en daarna onder water door 2 staande hoepels zwemmen die op een onderlinge afstand van 2 meter minimaal 1,5 meter onder het wateroppervlak zijn opgesteld.
 • In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) in de richting van de voeten; proef afronden met een gehurkte draai (360°) rechtsom, uitstrekken en aansluitend een draai (360°) linksom.
 • In het water, met tweetallen, 4 x de bal werpen.
 • Starten in het water, 10 meter zwemmen met de bal met de polocrawl
 • 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen, op signaal 3 keer omhoog komen.


Eisen zwemvaardigheidsdiploma 3

Gekleed zwemmen:

 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong voorwaarts (helemaal onder water gaan); na het boven water komen aansluitend
 • al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een drijfmiddel maken en hiermee 30 seconden blijven drijven, daarna onder water gaan, de plastic zak legen, weer boven komen en opnieuw met lucht vullen en 30 seconden drijven,
 • proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong direct gevolgd door (zonder boven water te komen)
 • onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant bevindt, waarna (zonder boven water te komen) een pilon op 15 meter wordt aangetikt; vervolgens schoolslag tot 25 meter, daarna
 • 50 meter enkelvoudige rugslag, 1 keer onderbroken door twee koprollen voorover en twee koprollen achterover; daarna
 • 50 meter schoolslag, onderbroken door: een hoekduik, onder water door een poortje heen, een halve draai om de lengte-as maken naar rugligging en zo boven water komen;
 • proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
 • Tweetallen. Vanaf de kant met een hurksprong te water gaan met een flexibeam of lesplankje in de hand, flexibeam of lesplankje laten vastpakken door de deelnemer die minimaal 10 meter vanaf de kant in het water ligt en deze 10 meter in rugligging naar de kant trekken.


NB. Het kledingpakket is: badkleding T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan).In badkleding:

 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar keuze, onmiddellijk gevolgd door 200 meter schoolslag, waarbij minimaal 3 keer een correct keerpunt wordt gemaakt.
 • Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd door 75 meter samengestelde rugslag.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, gevolgd door 75 meter borstcrawl, waarbij minimaal 1 tuimelkeerpunt wordt gemaakt.
 • Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) met wedstrijdstart, gevolgd door 75 meter rugcrawl, waarbij minimaal 1 keerpunt wordt gemaakt.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, gevolgd door 15 meter vlinderslag.
 • Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd door het maken van een hoekduik en daarna onder water een hoepel van de bodem optillen (deze bevindt zich horizontaal op de bodem, minimaal 2 meter diep), er doorheen gaan en vervolgens weer boven water komen.
 • In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) in de richting van het hoofd, aansluitend een salto achterover gehurkt.
 • Starten in het water, 10 meter zwemmen met de bal met de polocrawl, met z’n tweeën naast elkaar, de bal twee keer naar elkaar overspelen.
 • 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen, waarbij de bal minimaal 3 keer wordt overgegeven van de ene naar de andere hand, ruim boven het wateroppervlak.