Submit to FacebookSubmit to Twitter

Beste leden,

In verband met het overlijden van mevr Geijssen (penningmeester van dolfijn van 1979-2000) en de condoleance die op donderdagavond plaatsvind, heeft het Bestuur besloten de ALV uit te stellen naar maandag 27 november.

Locatie: Clubhuis 
Aanvang: 20:00 uur Inloop: 19:30 uur

AGENDA


Agendapunt 1 Notulen ALV 2015-2016
Agendapunt 2 Uitreiking speciale waarderingen
Agendapunt 3 Ingekomen stukken
Agendapunt 4 Financiële stukken
Agendapunt 5 Verslag kascommissie
Agendapunt 6 Jaarverslagen

Pauze 21:00 Hervatting 21:15


Agendapunt 7 Benoeming bestuur en commissies
Agendapunt 8 Rondvraag

 

Afsluiting 22:00

Met vriendelijke groeten,

Het Dagelijks Bestuur Ron Meijer (voorzitter) Pamela Louwers (secretaris) Michelle Kavadjaja (penningmeester)